Nadzór bankowy w Polsce. Dyskusja możliwych rozwiązań

Nadzór bankowy w Polsce. Dyskusja możliwych rozwiązań

Biznes, ekonomia

Wydawnictwo: edu-Libri
Liczba stron: 253
Rozmiar 4,8 MB
Data premiery: 2017-08-28
Tytuł: Nadzór bankowy w Polsce. Dyskusja możliwych rozwiązań
Autor: Bujak Bogusław
Wydawnictwo: edu-Libri
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 253
Data premiery: 2017-08-28
Rok wydania: 2017
Format: PDF UWAGA! Ebook chroniony przez watermark. więcej ›
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 22789723

Nadzór bankowy w Polsce. Dyskusja możliwych rozwiązań Pdf. Wyniki wskazują na ich cztery główne grupy. W nowym modelu uwzględniono aspekty społecznej użyteczności funkcji nadzoru bankowego, gdyż w ostateczności to właśnie klient banku stanowi jego wartość sui generis. . W rozdziale tym podjęto także analizę wieloaspektowego charakteru funkcji nadzoru bankowego oraz modelu jej organizacji, w tym modelu organizacji nadzoru bankowego w ramach nadzoru finansowego. W jej wyniku nastąpiło usystematyzowanie podziału modeli organizacji nadzoru bankowego w grupach nadzoru finansowego (sensu largo). rozdział drugi poświęcono badaniom rozwoju modeli organizacji i regulacji nadzoru bankowego w polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich. w trzecim rozdziale została przeprowadzona analiza determinant mających wpływ na zmiany funkcji nadzoru bankowego. publikacja jest wynikiem zainteresowań badawczych autora, obejmujących zagadnienia nadzoru finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji funkcji nadzoru nad sektorem bankowym. Docelowo powinno to doprowadzić do wypracowania modelu organizacji nadzoru europejskiego. Pierwsza – utworzona z determinant o charakterze politycznym. Model został przedstawiony w ujęciu wariantowym w celu zapewnienia jego uniwersalności, niezależnie od ostatecznych decyzji dotyczących przystąpienia polski do unii walutowej lub unii bankowej. W wyniku przeprowadzonej dyskusji, autor przedstawia możliwe przyszłe warianty organizacji nadzoru bankowego w polsce,  które antycypują możliwe kombinacje decyzji dotyczących przystąpienia polski do unii walutowej i / lub unii bankowej.w ramach pierwszego rozdziału przedstawiona została tematyka ryzyka bankowego. Druga – obejmuje determinanty o charakterze prawnym, w trzeciej znajdują się determinanty technologiczne, zaś w ostatniej – o charakterze ekonomicznym.w ostatnim rozdziale zostały przedstawione konkluzje z badań oraz wyprowadzone wnioski. Poruszana problematyka dotyczy aspektu organizacyjnego sprawowania nadzoru bankowego, którego efektywność i skuteczność można analizować z punktu widzenia zarządzania.obserwowane dążenie unii europejskiej oraz poszczególnych jej członków do podniesienia rangi i roli banku centralnego w pełnieniu funkcji nadzorczych uruchomiło szeroką polemikę teoretyków i praktyków polskiego sektora bankowego. Nadzór bankowy w Polsce. Dyskusja możliwych rozwiązań Ebook. W ich wyniku został zaprojektowany model organizacji nadzoru bankowego, który mógłby zostać zaaplikowany w praktyce w polsce.

Komentarze

Zostaw komentarz