Analityka internetowa w zadaniach

Analityka internetowa w zadaniach

Informatyka

Wydawnictwo: E-bookowo
Seria: Analityka biznesowa
Liczba stron: 404
Rozmiar 8,8 MB
Data premiery: 2017-01-20
Tytuł: Analityka internetowa w zadaniach
Seria: Analityka biznesowa
Autor: Pieńkowski Gniewomir
Wydawnictwo: E-bookowo
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 404
Data premiery: 2017-01-20
Rok wydania: 2017
Format: PDF UWAGA! Ebook chroniony przez watermark. więcej ›
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 20919344

W ramach interdyscyplinarnego podejścia, stosując także metodę dedukcji, w celu ukazania przedmiotu analizy próbują znaleźć prawdziwą przyczyną biznesowego sukcesu lub porażki. Matematyki, statystyki, ekonomii i zarządzania) odnosi się do zintegrowanej segregacji i przetwarzania olbrzymiej ilości rozproszonych danych liczbowych. Analityka internetowa w zadaniach Ebook. W omawianym przypadku często opis (liczbowy) zdecydowanie dominuje nad wnioskowaniem i służy tylko wspomnianemu już przedstawieniu zebranych danych.z kolei dla humanistów, nawet tych znających zasady ekonometrii, pojęcie analityki biznesowej oznacza  coś zupełnie innego niż w przypadku nauk ścisłych - stworzenie wielowymiarowego modelu, w którym tak samo ważne byłoby przetwarzanie danych liczbowych jak i słów. analityka biznesowa to pojęcie wielowymiarowe, dla wielu przedstawicieli świata nauki i biznesu trudne do zdefiniowania. W ten sposób możliwe stanie się nie tylko budowanie wartości dodanej przedsiębiorstwa, rozwój nauki w zakresie analityki biznesowej, a także samych analityków jako wartościowych pracowników, dla których najważniejszymi nie są ich własne interesy, ale dobro wspólne i poszukiwanie prawdy.    prezentowana publikacja to zbiór materiałów praktycznych dla słuchaczy szkoleń z zakresu analityki biznesowej (moduł: analityka internetowa), wykorzystywanych w celu ukazania słuchaczom znaczenia przygotowywania analiz i modeli biznesowych w oparciu o podejście wielowymiarowe, interdyscyplinarne, polegające na efektywnym zbieraniu i opracowywaniu danych liczbowych,  poszukiwaniu odpowiedzi na stawiane pytania nie tylko w świecie matematyki i statystyki, ale także w wielu zjawiskach otaczającego nas świata, które jednak nie podlegają łatwej klasyfikacji i weryfikacji w postaci „liczbowej”. W przypadku prowadzenia tego typu analiz nie zwraca się szczegółowej uwagi na jakiekolwiek inne czynniki, których nie da się przedstawić w formie liczbowych zestawień. Można nawet stwierdzić, że w tym przypadku głównym celem działań analitycznych jest przedstawienie (opis) zaistniałej sytuacji  oraz prognozowanie jej następstw, a także nowych wydarzeń tylko w oparciu  o realne, suche fakty, których reprezentantami dla tej grupy analityków są tylko i wyłącznie liczby. Analityka internetowa w zadaniach Pdf. Humaniści – analitycy nie zwracają uwagi tylko na racjonalne, suche (liczbowe) fakty - próbują poznać przyczyny, które doprowadziły do sytuacji, w której osiągnięto takie a nie inne dane liczbowe, wykorzystując do tego wiedzę nie tylko z zakresu ekonomii, zarządzania i statystyki, ale także psychologii, socjologii, nauk politycznych, historii, kulturoznawstwa. Takie podejście wymaga dużych umiejętności interpersonalnych analityków, którzy powinni zrozumieć różne podejścia do analizowanych problemów innych osób. Według tej grupy analityków dane liczbowe często przedstawiają nie przyczyną, ale już skutek – prawdziwe, wiarygodne informacje nie są tylko i wyłącznie zapisane w tysiącach ciągów liczbowych znajdujących się w setkach tabel, ale często tkwią tam gdzie możliwości postrzegania zdobyczy matematyki i statystyki nie sięgają.tylko i wyłącznie połączenie tych dwóch, zdawałoby się przeciwstawnych modeli analitycznych może dać szansę na pełne zrozumienie procesów biznesowych. Czytelnik może samodzielnie przestudiować informacje zawarte w licznych tabelach oraz metodologię sporządzania opisów, wniosków i rekomendacji, a także zawężania pola badawczego i odnoszenia się do wspomnianych już zjawisk wymykających się pojmowaniu matematycznemu i statystycznemu. . Dla przedstawicieli nauk ścisłych i ekonomicznych (np. Opis słowny, poza ogólnymi, bardzo krótkimi wnioskami i rekomendacjami nie ma tu zbyt dużego znaczenia. Analityka zjawisk następujących w świecie internetu jest niezwykle trudna i skomplikowana, wymaga od badaczy niezwykle szerokich horyzontów intelektualnych, dlatego w publikacji ukazano zarówno drogę „ścisłą” jak i „humanistyczną” w zakresie sporządzania tego typu analiz.

Komentarze

Zostaw komentarz