Sprawdziany. Język polski, środowisko. Klasa 1

Sprawdziany. Język polski, środowisko. Klasa 1

Lektury, pomoce szkolne

Wydawnictwo: Wydawnictwo Literat
Liczba stron: 68
Rozmiar 23,3 MB
Data premiery: 2012-10-09
Tytuł: Sprawdziany. Język polski, środowisko. Klasa 1
Autor: Guzowska Beata , Kowalska Iwona
Wydawnictwo: Wydawnictwo Literat
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 68
Data premiery: 2012-10-09
Rok wydania: 2012
Format: PDF UWAGA! Ebook chroniony przez watermark. więcej ›
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 12017997

Sukces w szkole pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój. . sprawdziany, opracowane przez nauczycielki z wieloletnim doświadczeniem, przeznaczone są dla uczniów klasy i szkoły podstawowej do samodzielnej pracy. Obejmują najważniejsze treści programowe edukacji polonistycznej, przyrodniczej i społecznej. Sprawdziany zostały opracowane zgodnie z zasadą stopniowania trudności, dlatego należy je wykonywać według zaproponowanej kolejności. Sprawdziany te umożliwią ocenę wiedzy i umiejętności ucznia, utrwalą i uporządkują wprowadzone wiadomości, wspomogą umiejętność logicznego myślenia, wnioskowania i kojarzenia faktów, rozwiną pamięć i poprawią koncentrację, korzystnie wpłyną na kreatywność ucznia, poprawią sprawność manualną i spostrzegawczość. Zadania w sprawdzianach zostały opracowane tak, aby dzieci, mimo kontroli, dobrze się bawiły i nie nużyły się. Sprawdziany. Język polski, środowisko. Klasa 1 Pdf. Można je wykorzystać, pracując na różnych podręcznikach. Sprawdziany. Język polski, środowisko. Klasa 1 Ebook. Mogą być wykonywane w czasie lekcji lub jako utrwalające zadania domowe. Czas wykonywania sprawdzianów należy dostosować do możliwości dzieci oraz etapu edukacyjnego. Wielokrotne powtarzanie zdobytych wiadomości i umiejętności zapewni dziecku doskonałe wyniki.

Komentarze

Zostaw komentarz